Tutti i versi degli animali della fattoria o quelli selvatici scritti e disposti in ordine alfabetico
Anatraqua qua
Aquilakyaaa kyaaa
Apebzzzz
Asinoih oh ih oh
Assiuolochiù chiù
Canebau bau
Cavallohiiiiii
Caviacuiii
Cicalach ch ch
Civettachiuu chiuu
Corvocra cra
Cuculocucù
Elefantenrrrr
Focaonch onch onch
Gallinacoccodè
Gallochicchirichì
Gattomiao
Grillocri cri
Gufohu huu hu huu
Leoneroar
Lupoauuuuuu
Maialeoink oink
Merlotciuc tciuc
Moscatzzzz
Muccamuuu
Ocaqua qua
Orsoroarrrr
Pandaiaaaaoank
Paperaqua qua
Pecorabeee
Pavoneah aauh ah aauh
Pinguinograa graa
Pulcinopio pio
Ranacra cra
Rospocroooa croooa
Scimmiauh uh ah ah
Serpentepis pis
Tacchinogluh gluh
Tigreroar
Toposquit squit
Uccellinicip cip
Zanzarazzzz